Koi Supplies - Koi dealer - Koi Ponds - Koi Pond Supplies - koi Food - Pond Construction
April 01, 2023

Pond Filtration EconoBead & UltraBead EconoBead EB60 Complete Bead Filter System

EconoBead EB60 Complete Bead Filter System

EconoBead EB60 Complete Bead Filter System
Econobead EB60 Complete Bead Filter System
SKU Description Price Order
EB60CFS Econobead EB60 Complete Filter System £ 2219.00 Add To Cart
EB60CFSBE Econobead EB60 Complete Filter System with Blue Eco Pump Upgrade £ 2749.00 Add To Cart

More EconoBead & UltraBead

EconoBead Filters
EconoBead Filters
From £269.00
UltraBead Filters
UltraBead Filters
From £269.00
Ultratronic Automatic Backwash Valve
Ultratronic Automatic Backwash Valve
From £999.00
Bypass System for Econobead Filters
Bypass System for Econobead Filters
From £85.00
Bypass System for Ultrabead Filters
Bypass System for Ultrabead Filters
From £195.00
EconoBead EB50 Complete Filter System
EconoBead EB50 Complete Filter System
From £1925.00